Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Bằng việc định nghĩa ra các năng lực nhân sự cần có (gọi là khung năng lực) cho một vị trí không chỉ giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và đạt được tiềm năng mà còn có nhiều lợi ích kinh doanh khác từ việc liên kết kết quả hoàn thành cá nhân với mục tiêu và giá trị tổ chức thông qua hệ thống Quản trị nguồn nhân lực iHCM. Để đảm bảo phát triển dài hạn, doanh nghiệp thường sử dụng đánh giá theo khung năng lực để đánh giá tiềm năng của nhân viên vào cuối năm.
  • Thiết lập khung năng lực: xây dựng bộ khung năng lực cho từng vị trí công tác trong doanh nghiệp. Bộ khung năng lực sẽ được lưu trong hồ sơ của nhân viên.
  • Thư viện sẵn có 86 khung năng lực: trong hệ thống iHCM đã sẵn có 86 khung năng lực, tương ứng cho 103 vị trí công tác khác nhau. Hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tạo, sửa đổi các năng lực cần có của mỗi vị trí thăng tiến
  • Tích hợp với bản mô tả công việc của từng vị trí trong doanh nghiệp: giúp cho quá trình tuyển dụng, đánh giá và lựa chọn ứng viên chính xác. Thông qua các thông tin tuyển dụng có mô tả các năng lực doanh nghiệp mong muốn, các ứng viên có thể nhìn thấy một bức tranh tổng thể các công việc liên quan. Đồng thời cũng cung cấp nền tảng các kỹ thuật về đánh giá và lựa chọn cho nhà tuyển dụng như: bài kiểm tra, phỏng vấn, kiểm tra thông tin ứng viên.
  • Đánh giá năng lực nhân viên một cách khoa học: cho phép nhà quản lý đánh giá được nhân viên đang ở mức độ nào của kiến thức, kỹ năng yêu cầu để hoàn thành tốt công việc và các chuẩn mực cách ứng xử phù hợp trong tổ chức. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng, thăng chức và các chế độ hợp lý.
  • Định nghĩa điểm số cho khung năng lực: Doanh nghiệp có thể định nghĩa được điểm số tương ứng cho từng khung năng lực. Như vậy sẽ giúp cho người chấm dễ dàng đánh giá cũng như giảm cảm tính.
  • Biểu đồ khung năng lực và giá trị cốt lõi: biểu đồ sẽ chỉ ra kết quả đánh giá về khung năng lực của nhân viên, điểm số về giá trị cốt lõi, điểm kỳ vọng của nhà quản lý, điểm kỳ vọng của doanh nghiệp. 
  • Lựa chọn và ưu tiên các khóa đào tạo và các cơ hội học tập, phát triển cho nhân viên: từ bảng kết quả đánh giá nhân viên. Bảng đánh giá sẽ cho biết nhân viên đang thiếu kỹ năng, kiến thức hay thái độ gì để có kế hoạch đào tạo và phát triển phù hợp.
  • Đánh giá so sánh năng lực: Nhà quản lý có thể đưa lên một màn hình nhiều cá nhân khác nhau để đánh giá so sánh đồng thời, điều này giúp đánh giá được thực hiện đúng hơn, tránh được các cảm xúc có thể ảnh hưởng tới kết quả đánh giá.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét